DUK

Dažniausiai pasitaikantys

Klausimai ir atsakymai

Peržiūrėkite mūsų klientų dažnai užduodamus klausimus apie „SBLCore“ programinę įrangą ir saugos duomenų lapus apskritai.

Teisės aktai ir saugos duomenų lapai apskritai

Kas yra saugos duomenų lapas?
Saugos duomenų lapas – tai dokumentas, užtikrinantis informacijos perdavimą tiekimo grandinėje. Todėl jis yra būtinas dirbant su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir mišiniais.
Kaip atrodo saugos duomenų lapas?
ES saugos duomenų lapas turi atitikti tikslią REACH reglamento II priede nustatytą formą. Jį sudaro 16 skirsnių, kurių pavadinimai išdėstyti visomis ES kalbomis, todėl negalima naudoti paprasto pažodinio vertimo. Taip pat apibrėžiama, kokia informacija turėtų būti pateikiama kiekviename skirsnyje. Skirsniai turi būti sudaryti aiškiai ir glaustai. Ne Europos šalims taikomi jų nacionaliniai teisės aktai.
Kokia kalba turi būti kuriamas saugos duomenų lapas?
Saugos duomenų lapo kalba priklauso nuo paskirties šalies, kurioje cheminė medžiaga ar mišinys bus tiekiami rinkai. Saugos duomenų lapas visada turi būti rengiamas oficialiąja šalies kalba.
Kokiems produktams turi būti sukurtas saugos duomenų lapas?
Saugos duomenų lapas visų pirma rengiamas cheminėms medžiagoms ar mišiniams, klasifikuojamiems kaip pavojingi. Kai kuriais atvejais saugos duomenų lapai sudaromi pateikus prašymą, t. y. mišiniams, kurie nėra klasifikuojami kaip pavojingi, tačiau kurių sudėtyje yra cheminių medžiagų, keliančių pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai, arba kurioms yra nustatytos ribinės vertės darbo aplinkoje.
Kokiems produktams nereikia saugos duomenų lapo?
Saugos duomenų lapų nereikia kurti veterinariniams vaistams, kosmetikai, vaistams, maisto produktams ir pašarams. Kita grupė – objektai, kurie gaminant įgauna tam tikrą formą. Tačiau jiems saugos duomenų lapai dažnai naudojami, norint pateikti svarbią informaciją apie galutinį produktą.
Kas turi turėti saugos duomenų lapą?
Kiekvienas, kas kokiu nors būdu tvarko chemines medžiagas ar mišinius. Tai gali būti gamintojas, importuotojas, platintojas ir net tolesnis naudotojas.
Kas gali sukurti saugos duomenų lapą?
Saugos duomenų lapą turėtų rengti reguliariai mokymuose dalyvaujantis kompetentingas asmuo. Kaip dažnai ir kas turėtų rengti mokymus, teisės aktuose nebeapibrėžiama. „SBLCore“ organizuoja reikalingus mokymus. Po mokymų dalyvis gauna pažymėjimą. Organizuojame mokymus grupėms iki 5 žmonių.
Kaip nustatyti mišinio klasifikaciją?
Produktai klasifikuojami vadovaujantis CLP reglamente nustatytomis taisyklėmis. Klasifikuojama remiantis sudedamųjų dalių keliamais pavojais ir koncentracijomis bei jų toksikologiniais ir ekotoksikologiniais duomenimis. Esant tam tikriems pavojams, į skaičiavimus taip pat gali būti įtrauktos fizinės produkto savybės arba laboratorinių tyrimų rezultatai. „SBLCore“ programinė įranga gali padėti apskaičiuoti klasifikaciją.
Kas yra saugos duomenų lapo koregavimas ir kada jis atliekamas?
Koregavimas yra saugos duomenų lape pateiktos informacijos atnaujinimas. Dažniausiai jo prireikia pasikeitus formulei arba, pavyzdžiui, jei būtų atnaujintas REACH reglamento II priede nustatytas saugos duomenų lapo formatas. Taip pat dažnai keičiamos arba įvedamos naujos cheminės medžiagos, kurioms taikomas suderintas klasifikavimas.
Kas turi būti nurodyta etiketėje?
Gaminio etiketė sudaroma remiantis saugos duomenų lapo 2.2 skirsniu. Svarbu užtikrinti, kad saugos duomenų lapas ir etiketė atitiktų vienas kitą, nes pateikiama informacija turi būti identiška.

„SBLCore“ programinė įranga ir viskas apie ją

Kam tinka programinė įranga?
Programinė įranga skirta visiems, kas kokiu nors būdu tvarko chemines medžiagas ir mišinius ir kam reikia kurti saugos duomenų lapus arba konvertuoti turimus saugos duomenų lapus į kitą kalbą.
Kas gali dirbti su programine įranga?
Dėl patogios naudoti ir intuityvios aplinkos programinė įranga tinka ne tik turintiems saugos duomenų lapų kūrimo patirties, bet ir pradedantiesiems, neturintiems žinių apie chemines medžiagas reglamentuojančius teisės aktus.
Kuo gali padėti programinė įranga?
„SBLCore“ yra universalus įrankis, kuris padės jums sukurti saugos duomenų lapą 27 kalbomis, taip pat suprojektuoti etiketes, sugeneruoti UFI kodą ir pateikti pranešimą į PCN portalą. Programinė įranga taip pat užtikrina visų saugos duomenų lapų ir jų patvirtinamųjų dokumentų archyvavimą ir stebi jų atitiktį teisės aktams bei saugos duomenų lapų galiojimą. Svarbi programos funkcija – automatinis produktų klasifikavimas. Programinė įranga apskaičiuoja klasifikaciją pagal įvesties duomenis.
Kas įtraukta į programinę įrangą?
Programinėje įrangoje yra cheminių medžiagų, kurioms taikomas suderintas klasifikavimas pagal CLP reglamento VI priedą, ir cheminių medžiagų, kurių atžvilgiu reikia paisyti ribinių verčių darbo aplinkoje rekomendacijų, duomenų bazė. Taip pat įtraukta cheminių medžiagų paieškos funkcija ECHA portale, leidžianti cheminę medžiagą importuoti tiesiogiai iš ECHA duomenų bazės į programinės įrangos duomenų bazę. Be to, joje yra žinomų nacionalinių poveikio ribinių verčių duomenų bazė. Pateikiama frazių duomenų bazę visomis turimomis kalbomis.
Ką daryti, jei cheminės medžiagos nėra „SBLCore“ duomenų bazėje?
Į duomenų bazę visų pirma įtrauktos cheminės medžiagos, kurioms taikomas suderintas klasifikavimas, ir cheminės medžiagos, kurioms nustatytos ribinės vertės darbo aplinkoje. Jei cheminės medžiagos nėra duomenų bazėje, ją galima paimti ir importuoti į programinės įrangos duomenų bazę tiesiogiai iš ECHA duomenų bazės. Taip pat galima įtraukti cheminę medžiagą į duomenų bazę rankiniu būdu, remiantis pagrindiniame saugos duomenų lape pateikta informacija.
Kokias programinės įrangos versijas galima rinktis?
Siūlomi variantai – „SBLCore Blue“ (programinės įrangos prenumerata) arba „SBLCore Green“ (neterminuota licencija). Švietimo tikslais siūlome nemokamą „SBLCore Edu“ versiją.
Kur saugomi duomenys?
„SBLCore Green“ duomenų bazė saugoma įmonės kompiuteryje arba serveryje. Saugojimo vietą renkasi naudotojas. Jis visiškai valdo duomenų atsarginę kopiją. „SBLCore Blue“ duomenų bazė saugoma debesyje, kuriame taip pat automatiškai sukuriama jos atsarginė kopija. Duomenis galima pasiekti iš bet kurios vietos.
Kiek saugos duomenų lapų galima sukurti programinėje įrangoje?
Abiejose programinės įrangos versijose galima sukurti neribotą saugos duomenų lapų skaičių.
Kaip veikia programinės įrangos bandomoji versija?
Pateikus registracijos formą, prasidės bandomosios versijos atsisiuntimas. Atsisiųstą programinę įrangą turite įdiegti savo „Windows“ įrenginyje. Šia versija galite naudotis nemokamai 14 dienų po įdiegimo. Programinės įrangos bandomosios versijos funkcijos nėra apribotos, išskyrus kuriamų dokumentų, kurie yra pažymėti vandenženkliais, eksportavimą. Atsitiktinės sekcijos peržiūros rodinyje yra paslėptos. Sukurtus duomenis galima konvertuoti į pilną versiją. Bandomosios versijos atsisiuntimas neįpareigoja užsisakyti pilnos programinės įrangos versijos ir jokie mokesčiai netaikomi.
Su kokiais įrenginiais ir operacinėmis sistemomis suderinama programinė įranga?
Visų tipų programinę įrangą galima naudoti „Windows“ įrenginiuose (su „Windows 8.1“ ir naujesnėmis versijomis). „MacOS“ operacinė sistema tiesiogiai nepalaikoma, tačiau programinę įrangą galima paleisti naudojant virtualizuotą „Windows“ aplinką. Mobiliuosiuose įrenginiuose ir planšetiniuose kompiuteriuose programinės įrangos naudoti negalima.
Keliuose kompiuteriuose galiu naudoti programinę įrangą?
Vienas naudotojas gali įdiegti programinę įrangą ne daugiau kaip trijuose įrenginiuose (asmeniniuose arba nešiojamuosiuose kompiuteriuose).
Ar galima į „SBLCore“ importuoti saugos duomenų lapus, sukurtus ne mūsų programinėje įrangoje?
Pagal numatytuosius nustatymus neįmanoma importuoti jokių „SBLCore“ palaikomų ne .sbl failų. Išorinių duomenų importavimas gali būti suderintas atskirai pagal susitarimą.
Kaip veikia mano „SBLCore Blue“ prenumerata?
Minimalus prenumeratos laikotarpis – 1 mėnuo. Vėliau prenumeratą galima nutraukti bet kuriuo metu, bet ne anksčiau kaip praėjus 1 mėnesiui po paskutinio prenumeratos nuostatų pakeitimo (t. y. valstybės ar naudotojo pridėjimo).
Kaip nutraukti „SBLCore Blue“ prenumeratą?
Programinės įrangos prenumeratą galima paprastai nutraukti pasirinktą dieną programinės įrangos sąsajos prenumeratos nuostatose arba „SBLCore“ klientų portale, prie kurio taip pat galima prisijungti interneto svetainėje.
Kas nutiks programinėje įrangoje saugomiems duomenims pasibaigus „SBLCore Blue“ prenumeratai?
Rekomenduojame prieš nutraukiant prenumeratą sukurti visų duomenų atsarginę kopiją. Programinė įranga praneš jums apie šį veiksmą atšaukiant prenumeratą. Duomenys bus visam laikui pašalinti iš programinės įrangos praėjus 14 dienų po nutraukimo. Šį laikotarpį galima prisijungti prie programinės įrangos ir atsisiųsti duomenis, tačiau nebeįmanoma naudoti programinės įrangos funkcijų.
Ar galiu atnaujinti savo „SBLCore“ programinės įrangos prenumeratą?
Atnaujinti prenumeratą galima prisijungus prie „SBLCore“ klientų portalo arba susisiekus su pardavimo atstovu. Jei prenumeratą atnaujinsite praėjus daugiau nei 14 dienų nuo pradinės prenumeratos pabaigos, jūsų sukurti pradiniai duomenys programinės įrangos sąsajoje nebebus pasiekiami.
Kaip atliekami saugos duomenų lapų vertimai?
Į „SBLCore“ yra įtraukta frazių, išverstų į visas programinės įrangos kalbas, duomenų bazė. Teisės aktuose numatytos frazės nėra išverstos pažodžiui, jos atitinka tikslias nacionaliniuose teisės aktuose pateiktas formuluotes. Dėl šios funkcijos programinė įranga gali paprastai ir teisingai konvertuoti saugos duomenų lapą į kitą kalbą. Jei naudotojas neranda kurios nors frazės arba nori pakeisti jos formuluotę, jis gali sukurti savo frazę kartu su visais vertimais.
Kaip nustatyti pasenusį saugos duomenų lapą programinėje įrangoje ir kaip jį pakoreguoti?
„SBLCore“ rodo, kad reikia atnaujinti dokumentą, pasitelkus „šviesoforo“ funkciją. Ją naudojant pažymimas senas saugos duomenų lapo formatas, pasenusios cheminės medžiagos arba pasenę valdymo parametrai. Paspaudus mygtuką „Peržiūrėti“, programinė įranga automatiškai atnaujins saugos duomenų lapą. Tada duomenų bazėje išsaugomos dvi dokumento versijos – originalas (archyvuotas) ir naujasis saugos duomenų lapas.
Ar „SBLCore“ galima kurti poveikio scenarijus?
Tai neįmanoma, nes nėra nustatytas vienodas poveikio scenarijų formatas. Tačiau programinėje įrangoje galima pridėti poveikio scenarijų prie saugos duomenų lapo kaip priedą.
Ar programinė įranga gali nustatyti mišinio ADR?
Kiekviena įmonė, kurios veikla susijusi su pavojingų produktų vežimu viršijant nustatytą ribą, privalo paskirti bent vieną saugos konsultantą, kuris turėtų pervežimo srities žinių. Programinė įranga negali klasifikuoti produkto pagal ADR.
Patvirtinamuosiuose dokumentuose yra H teiginys, kurio programinėje įrangoje nėra (pvz., H320, H333). Kodėl?
Chemines medžiagas reglamentuojantys teisės aktai, kurių laikosi Europos Sąjunga – CLP ir REACH reglamentai. Gairės, kuriomis paaiškinamos CLP reglamento ženklinimo ir pakavimo taisyklės, yra paimtos iš Pasauliniu mastu suderintos cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemos (GHS). Joje nurodoma daug standartinių teiginių, taigi, jei naudotojas turi saugos duomenų lapą GHS formatu, gali atsitikti taip, kad kuris nors iš sakinių negalės būti perkeltas keliant informaciją į ES tiekimo grandinę.

Pagalba naudotojams ir kitos paslaugos

Kokią pagalbą teikiame naudotojams?
Su pagalbos tarnyba galima susisiekti el. paštu support@sblcore.com. Taip pat galite susisiekti su mumis naudodamiesi kontaktine forma, per kurią galima išsiųsti tiesioginę pagalbos užklausą. Visada stengiamės atsakyti į visus klausimus kuo greičiau.
Kokie vadovai yra pateikiami darbui su programine įranga?
Mūsų klientams pateikiami išsamūs mokomieji vaizdo įrašai, kuriuos galima peržiūrėti „SBLCore“ interneto svetainėje arba mūsų „YouTube“ kanale. Išsamios instrukcijos taip pat pateikiamos programinės įrangos sąsajoje.
Kokius mokymus siūlome klientams?
1) „SBLCore“ programinės įrangos mokymai
2) Mokymai apie saugos duomenų lapų kūrimą
3) Mokymai apie saugos duomenų lapų kūrimą sudarant savo formules

Pranešimų teikimas į PCN portalą ir UFI kodai

Kas yra UFI ir kam jis skirtas?
UFI arba unikalus formulės identifikatorius yra unikalus kodas, kurio reikia norint pateikti pranešimą apie pavojingus mišinius į PCN portalą ir kuris taip pat privalo būti nurodytas etiketėje. UFI kodą sudaro 16 simbolių, o jo pradžioje visada pateikiamas prefiksas UFI (pvz., UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). Norint jį sukurti, reikalingas įmonės PVM mokėtojo kodas ir vadinamasis skaitmeninis formulės kodas. Daugiau informacijos apie UFI kodus pateikiama generatoriaus interneto puslapyje.
Kas yra PCN ir apie kokius mišinius reikia pranešti?
PCN yra Europos Sąjungos sukurtas ir ECHA valdomas portalas. Jis skirtas informacijai apie pavojingus cheminius mišinius teikti. Pranešama apie mišinius, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai arba fizinį pavojų. Pateiktoje informacijoje nurodomas UFI kodas, kuris taip pat yra privalomas etiketės elementas. Informacija teikiama specialiu .i6z formatu.
Ko reikia norint sukurti UFI kodą?
Norint sukurti UFI, reikalingas įmonės PVM mokėtojo kodas ir vadinamasis skaitmeninis formulės kodas. Skaitmeninis formulės kodas gali būti bet koks skaičius. Tereikia pasirinkti pastovią produktų numeravimo tvarką, kad dviem skirtingų formulių produktams nebūtų taikomas tas pats UFI. Norint pasirinkti skaitmeninį formulės kodą, galima naudoti, pavyzdžiui, vidinę produktų numeravimo sistemą.
Kaip atrodo UFI ir kur jis nurodomas?
UFI identifikatorius yra privaloma etiketės dalis. Jis turi būti gerai įskaitomas ir neištrinamas. Santrumpa UFI visada yra vienoda, t. y. nekintama visomis Europos Sąjungos kalbomis, ir pateikiama prieš patį kodą, kurį visada sudaro 16 ženklų. Tada kodas pateikiamas formatu UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Kas turi teikti ataskaitą?
Pagrindinė prievolė taikoma importuotojams, perkantiems produktą už Europos ekonominės erdvės ribų ir pateikiantiems jį ES rinkai, taip pat tolesniems naudotojams, sudarantiems savo nuosavus mišinius arba keičiantiems gaminio pakuotę. Be to, prievolė gali būti taikoma ir platintojams. Būtina atlikti šį žingsnį tais atvejais, kai importuotojas ar tolesnis naudotojas neįvykdė pranešimo teikimo prievolės.
Kokią informaciją reikia pateikti pranešime?
Palyginti su pradiniais reikalavimais, pranešime teikiama privaloma informacija buvo išplėsta. Pavyzdžiui, reikalingas UFI kodas, 70 % produkto sudėties, pakuotės tipas ir dydis, produktų kategorijos pagal Europos produktų skirstymo į kategorijas sistemą (EuPCS), taip pat informacija apie produkto keliamus pavojus, ženklinimo elementus, toksikologinė informacija ir informacija apie fizikines ir chemines savybes.
Nuo kada taikoma prievolė teikti pranešimus?
Pranešimo data priklauso nuo produkto naudojimo. Prievolė pranešti apie vartotojų ir profesionalioje veikloje naudojamus produktus taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d. Apie pramoninėje veikloje naudoti skirtus mišinius pranešama nuo 2024 m. sausio 1 d. Jei apie produktus praeityje buvo pranešta pagal nacionalines taisykles ir jų sudėtis ar klasifikacija nesikeitė, pirminiai pranešimai galioja iki 2024 m. pabaigos. Nuo 2025 m. sausio 1 d. apie visus rinkoje esančius pavojingus mišinius turi būti pranešama laikantis CLP reglamento VIII priedo reikalavimų.
Kam perduodama informacija?
Pranešėjas teikia informaciją visoms valstybėms narėms, kuriose mišinys buvo pateiktas rinkai. Tada ši informacija teikiama apsinuodijimų toksikologijos centrams ir darbuotojams, į kuriuos kreipiamasi sveikatai pavojų keliančiose situacijose. Šiuos subjektus kiekviena valstybė nustato savarankiškai.
Kur gauti skaitmeninį formulės kodą?
Norint sukurti vadinamąjį UFI kodą, reikalingas skaitmeninis formulės kodas ir PVM mokėtojo kodas arba įmonės raktas. Šį numerį visiškai valdo UFI kurianti įmonė. Tai gali būti bet koks skaičius nuo 0 iki maždaug 268 milijonų. Galima naudoti, pvz., esamą įmonės numeravimo sistemą, formulių kodus arba EAN kodo dalį.
Kur gauti įmonės raktą?
Jei įmonė neturi PVM kodo arba nenori jo naudoti, UFI generuoti galima naudoti įmonės UFI raktą. Raktą galima gauti pasinaudojus internetiniu UFI generatoriumi ir naudoti UFI kodams generuoti daug kartų. Todėl rekomenduojame jį išsisaugoti.

„SBLCore Blue“ prenumeratos įsigijimas

Kaip galiu užsiprenumeruoti programinę įrangą?
Programinę įrangą galima užsiprenumeruoti tiesiogiai interneto svetainėje skiltyje „Kainoraštis“. Taip pat galite užsisakyti programinę įrangą kreipdamiesi į mūsų pardavimų padalinį el. paštu (sales@sblcore.com).
Kokie prenumeratos planai siūlomi?
Prenumeratą galima užsisakyti pasirinkus mėnesinį arba metinį planą. Metinį planą siūlome su nuolaida.
Ar galiu pakeisti prenumeratos nuostatas?
Prenumeratos parametrus galima koreguoti klientų portale arba programinės įrangos nuostatose. Galima pridėti arba pašalinti naudotojus ir valstybes, pakeisti mokėjimo informaciją ir nutraukti prenumeratą.
Kaip pridėti paslaugą turint prenumeratą (kitą valstybę ar naudotoją)?
Valstybes arba naudotojus galima lengvai pridėti arba keisti klientų portale. Naudojant mėnesinį planą, negalima nutraukti prenumeratos, kol nepraeis iki 1 mėnuo po valstybės ar naudotojo pridėjimo.
Kaip galiu nutraukti prenumeratą?
Prenumeratą galite atšaukti klientų portale arba programinėje įrangoje spustelėdami „Prenumerata“ -> „Atšaukti prenumeratą“. Naudojant mėnesinį planą, prenumeratą galima nutraukti pasirinktą dieną, bet ne anksčiau kaip praėjus 1 kalendoriniam mėnesiui po paskutinio paslaugos įsigijimo.
Kokie mokėjimo būdai priimami?
Už prenumeratas galima atsiskaityti mokėjimo kortele arba banko pavedimu.
Kaip veikia atsiskaitymas už prenumeratą mokant kortele?
Pateikus pirmą užsakymą, apmokamą mokėjimo kortele, prenumeratos kainos mokėjimas atliekamas iš anksto. Tuo pačiu metu išrašoma sąskaita faktūra. Naudojant mėnesinį planą, visi paskesni mokėjimai vykdomi atgaline data pasibaigus kiekvienam kalendoriniam mėnesiui. Jei prenumeruojant metinį planą pridedama kita valstybė ar naudotojas, už šias paslaugas taip pat atsiskaitoma atgaline data pasibaigus kiekvienam kalendoriniam mėnesiui. Atnaujinant metinę prenumeratą, bus dar kartą pritaikyta ir iš jūsų mokėjimo kortelės iš anksto nuskaityta atitinkama kitų metų prenumeratos suma. Sąskaitos faktūros siunčiamos elektroniniu būdu, teikiant užsakymą nurodytu el. pašto adresu. Visas išrašytas sąskaitas faktūras galima rasti klientų portale.
Kaip veikia atsiskaitymas už prenumeratą mokant banko pavedimu?
Pirmajam ir kiekvienam paskesniam metinio plano užsakymui, apmokamam banko pavedimu, taip pat išrašoma sąskaita faktūra, kurios apmokėjimo terminas yra 14 dienų. Pirmajam ir kiekvienam paskesniam mėnesinio plano užsakymui sąskaita faktūra išrašoma atgaline data pasibaigus kiekvienam kalendoriniam mėnesiui, kurį programinė įranga buvo aktyvuota. Sąskaitos faktūros siunčiamos elektroniniu būdu, teikiant užsakymą nurodytu el. pašto adresu. Visas išrašytas sąskaitas faktūras galima rasti klientų portale.

Kokie teisės aktai taikomi cheminėms medžiagoms ir mišiniams?

REACH

REACH reglamentu reglamentuojama ne tik cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai, bet visų pirma jame apibrėžiamas saugos duomenų lapų formatas ir turinys. Saugos duomenų lapų formatas nustatytas šio reglamento II priede. Medžiagų saugos duomenų lapai yra esminis informacijos apie chemines medžiagas ar mišinius šaltinis ir esminė tiekimo grandinės dalis.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą

CLP

CLP reglamentu reglamentuojamas cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas. Klasifikavimas yra svarbi saugos duomenų lapo dalis. Juo remiantis apibrėžiami visų skirsnių tekstai. Kalbant apie ženklinimą, CLP reglamentu nustatomos taisyklės dėl simbolių ir visos etiketės dydžio, atsižvelgiant į pakuotės dydį. Į reglamentą taip pat įtrauktas VI priedas, kuriame apibrėžiamos cheminės medžiagos, kurioms taikoma suderinta klasifikacija.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo

Biocidai

Biocidų reglamentu reglamentuojamas biocidinių produktų tiekimas rinkai ir naudojimas. Biocidas – tai produktas, kuris padeda sunaikinti, atbaidyti arba neutralizuoti kenksmingus organizmus. Visų pirma reglamente apibrėžiamas biocidų ženklinimas, kuris turi savo specifiką (pvz., veikliosios medžiagos ir jos koncentracijos nurodymas). Kiekvieno biocidinio produkto sudėtyje gali būti tik patvirtintų tiekėjų veikliųjų medžiagų arba, tam tikrais atvejais, veikliųjų medžiagų, kurios yra peržiūrimos ir kurios turi būti naudojamos tik patvirtinto tipo biocidiniams produktams.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo

Plovikliai

Ploviklių reglamentu reglamentuojamos indų plovimo, skalbimo ir valymo priemonės. Jame skirstoma, ar ploviklis parduodamas tik profesionaliems naudotojams, ar plačiajai visuomenei, kurios atžvilgiu reglamente nustatomos griežtesnės ženklinimo taisyklės. Taip pat jame išdėstytos taisyklės dėl produktų biologinio skilimo ir fosfatų kiekio. Plovikliams būtina rengti vadinamuosius duomenų lapus, kurie skirstomi į du tipus – yra skirti sveikatos priežiūros srities darbuotojams arba plačiajai visuomenei.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 648/2004 dėl ploviklių

Ar turite kitų klausimų, į kuriuos neradote atsakymo?

Mūsų klientai

Prisijunkite prie daugiau nei 750 įmonių, kurios jau naudojosi mūsų produktais ar paslaugomis iki galo.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Siūlome saugos duomenų lapų kūrimo ir tvarkymo sprendimus. Leiskite mums pasirūpinti visais su saugos duomenų lapų kūrimu, klasifikavimu ir archyvavimu susijusiais administraciniais darbais. „SBLCore“ programinė įranga skirta visiems cheminių medžiagų ir mišinių gamintojams, importuotojams, platintojams ir įvairiems naudotojams.

Reikia patarimo?

Palaikykime ryšį

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Čekija

Juridinių asmenų registras, kodas: 04278968
PVM: CZ04278968

Kontakt

Telefonas: +420 731 390 417

El. paštas: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.5.8

Mes naudojame slapukus

Savo interneto svetainėje naudojame slapukus, kad geriau suprastume savo lankytojų elgesį ir galėtume pasiūlyti jų pageidavimus atitinkantį turinį.

Daugiau apie slapukus ×
Funkciniai slapukai
Šioje svetainėje naudojami būtini slapukai, kurie yra labai svarbūs tinkamam jos veikimui. Tai užtikrins teisingą puslapio atvaizdavimą, leis pateikti formas ir atlikti panašias reikalingas funkcijas. Šių techninių slapukų negalima išjungti.
Cookie Domenas Galiojimas Aprašymas Procesorius
sblcore_cc www.sblcore.lt 1 metai Saugo vartotojo sutikimą naudoti slapukus. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.lt Seansas Saugo informaciją apie naudotojo seansą. SBLCore s.r.o.
Analitiniai slapukai
Mes naudojame analitinius slapukus, kad įvertintume mūsų svetainės veikimą. Šiuos slapukus naudojame norėdami sekti apsilankymų skaičių, srauto šaltinius ir vartotojų elgesį mūsų svetainėje – pavyzdžiui, sužinome, kokios informacijos jie ieško ir kuri informacija jiems yra svarbiausia. Ši informacija padeda mums optimizuoti svetainę ir tobulinti paslaugas.
Cookie Domenas Galiojimas Aprašymas Procesorius
_ga www.sblcore.lt 2 metai ID numeris, naudojamas naudotojams identifikuoti. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.lt 2 metai ID numeris, naudojamas naudotojams identifikuoti. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.lt 2 metai ID numeris, naudojamas naudotojams identifikuoti. Google
Rinkodaros slapukai
Rinkodaros slapukai naudojami atitinkamoms reklamoms rodyti pagal jūsų pageidavimus. Šis suasmenintas turinys, kurį naudoja mūsų partneriai, gali būti rodomas įvairiose svetainėse. Jei šių slapukų nepasirinksite, skelbimų skaičius nesikeis, tačiau jie nebebus pritaikyti jūsų pomėgiams.
Cookie Domenas Galiojimas Aprašymas Procesorius
_gcl_au www.sblcore.lt 3 mėnesiai Naudoja „Google AdSense“ eksperimentuoti su reklamos efektyvumu svetainėse, kuriose naudojamos jų paslaugos. Google